top of page

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Kauneushoitola Shanty

Vaunukuja 1 B

03400 Vihti
Y- 2198268-0
Puh. 050 566 4080
info@shanty.fi

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Jaana Täckenström
Vaunukuja 1 B

03400 Vihti
Y- 2198268-0
Puh. 050 566 4080
info@shanty.fi

Rekisterin nimi:

Kauneushoitola Shanty asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Kauneushoitola Shantyn oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, liiketoiminnan kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin, Kauneushoitola Shantyn ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella, Kauneushoitola Shantyn viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, muut käyttäjän itse antamat tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaalta itseltään ajanvarausjärjestelmästä,  puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin hetkellisesti luovuttaa verkkosivuston tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, peruuttamattomien aikojen laskuttamiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään tietoturvallisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää  kirjallisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti yrityksessämme. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan ajanvarausjärjestelmän omassa profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Muutokset tietosuojakäytäntöön

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle. 

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muokata tai muuttaa tietosuojakäytäntöjä. 

Vihti 14.6.2018

bottom of page